OPĆA GIMNAZIJA

LINIGRA privatna škola s pravom javnosti opca gimnazija

OPĆA GIMNAZIJA je četverogodišnja općeobrazovna škola.

Program opće gimnazije prvenstveno priprema za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Nakon završenog školovanja u gimnaziji, učenici polažu državnu maturu. Državna matura je završni pismeni ispit obvezan za učenike gimnazija. S položenom državnom maturom gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.

Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.). U općoj gimnaziji podjednako su zastupljeni svi predmeti, a izborna nastava od drugog razreda obvezni je dio nastavnog plana i programa. U našoj školi za izborni predmet učenici uzimaju njemački jezik, kao treći strani jezik.

Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju program etike ili vjeronauka; prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja engleskog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja talijanskog jezika kao drugoga stranog jezika uključuju se učenici „početnici“.

Većina naših maturanata upisala je željeni fakultet.

Svoja postignuća škola može zahvaliti velikoj predanosti naših profesora pedagoškom radu, kao i njihovom trajnom stručnom usavršavanju.

Predmeti

I.

II.

III.

IV.

Hrvatski jezik 4 4 4 4
Engleski jezik 3 3 3 3
Njemački jezik (izborni) 2 2 2
Talijanski jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 1 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija 2
Povijest 2 2 2 3
Zemljopis 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2
Politika i gospodarstvo 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
UKUPNO 32 33 33 33

Školarina

Školarina se plaća u ratama od 2.500 kn mjesečno kroz 12 mjeseci.

Ukupna školarina za cijelu školsku godinu iznosi 30.000 kn.

POPUSTI:

  • za jednokratno plaćanje – 5%
  • za drugo dijete koje je upisano u našu školu – 25%
  • blizanci – svako dijete -25%
  • za upis drugog učenika po preporuci – popust po dogovoru

YOUTUBE : LINIGRA

LINIGRA PRIVATNA ŠKOLA