NASTAVA NA PUTU

Praktična nastava i stručna praksa provode se na putovanjima te kroz suradnju s uglednim ugostiteljsko, hotelijersko- turističkim poduzećima.

Tijekom školske godine na putovanjima koja se organiziraju za učenike hotelijersko-turističkog programa sudjeluju i učenici gimnazije u okviru nastave na putu. Putovanja su atraktivna i zabavna, a svrha im je pribiližiti učenicima gradove i regije u koje se putuje.

Učenici u okviru nastave na putu trebaju obraditi područje iz predmeta vezano uz grad ili regiju koji se posjećuju.

Putovanja realizirana u školskoj 2018./2019. g.

Gardaland – Verona – 10/2018.
Velika TURSKA tura – 04/2019.

Putovanja realizirana u školskoj 2017./2018. g.

Makedonija – Grčka – 04/2018.

Putovanja realizirana u školskoj 2016./2017. g.

Makarska – Mostar – Brač – Hvar – 10/2016.
Brno – Prag – Krakow – Bratislava – Beč – 04/2017.

Putovanja realizirana u školskoj 2015./2016. g.

Ljubljana – Padova – Gardaland – 10/2015.
TRANSILVANIJSKA tura – Bukurešt – Beograd – 04/2016.

Putovanja realizirana u školskoj 2014./2015. g.

Jajce – Sarajevo – Visoko – 10/2014.
Rim – 04/2015.

Putovanja realizirana u školskoj 2013./2014. g.

Gardaland – Verona – Venezia – 09/2013.
Velika TURSKA tura – 03/2014.

Putovanja realizirana u školskoj 2012./2013. g.

Plitvice – Kornati – Biograd – Krka – 09/2012.
Pariz – 03/2013.

Putovanja realizirana u školskoj 2011./2012. g.

Dubrovnik – Cavtat – Boka Kotorska – Listopad 2011.

Putovanja realizirana u školskoj 2010./2011. g.

Sarajevo – BiH – 10/2010
Pula – terenska nastava iz biologije i kemije – 03/2011
Krakow – Auschwitz – Prag – Konopište – Češki Krumlov – 04/2011

Putovanja realizirana u školskoj 2009./2010. g.

Vinske ceste Istre i Kvarnera – 10/2009
Milano – Torino – Como – Lugano – 04/2010

Putovanja realizirana u školskoj 2008/2009.g.

Vinske ceste Pelješca i Korčule – 10/2008
Rim-Napulj – Pompeji – 03/2009

Putovanja realizirana u školskoj 2007/2008.g.

Lonjsko Polje – Čigoč, Europsko selo roda – 10/2007
Međimurje – 11/2007
Pariz – Munchen – 03/2008

Putovanja realizirana u školskoj 2006/2007.g.

Novigrad-Krk – 09/2006
Prag – 12/2006
London – 04/2007

HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR

Po završetku programa učenik stječe srednju stručnu spremu Hotelijersko – turistički tehničar …

OPĆA GIMNAZIJA

Program opće gimnazije prvenstveno priprema svakog učenika za nastavak obrazovanja na željenom fakultetu …

NASTAVA NA PUTU

Nastava i stručna praksa provode se na putovanjima kroz suradnju s uglednim hotelijersko-turističkim poduzećima.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Prekvalifikacija u zanimanje hotelijersko turistički tehničar. Dokvalifikacija (nakon dovršene trogodišnje škole) …

LINIGRA PRIVATNA ŠKOLA